Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

When I'm done putting into production in the evening


/* by GargamelLeNoir */

partyhardorgtfo
Reposted fromoverwatch overwatch vialefu lefu
I am thinking of you.
I am always thinking of you.
— Mary Oliver, from West Wind: Poems And Prose Poems
(via violentwavesofemotion)
Reposted fromkattrina kattrina viakudlaty kudlaty
7631 5ca0 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viakudlaty kudlaty
partyhardorgtfo
7323 734b
Reposted fromkudlaty kudlaty
partyhardorgtfo
Nie można tak po prostu wyłączyć swoich uczuć do kogoś, nawet jeśli na nie wcale nie zasługuje.
Reposted fromkudlaty kudlaty
partyhardorgtfo
6944 4d5b 500
Reposted fromsavatage savatage viakudlaty kudlaty
partyhardorgtfo
Nigdy nie ukrywaj prawdy przed ukochaną osobą, bo i tak wszystko wyjdzie na jaw. Wtedy będzie za późno na wyjaśnienia.
Reposted fromkudlaty kudlaty
partyhardorgtfo
8335 12dc
Reposted fromkudlaty kudlaty
partyhardorgtfo
Może nie wystarczę, ale będę tuż obok, prócz Ciebie nie ma mnie dla nikogo.
— Fokus
partyhardorgtfo
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże. 
— olewka
Reposted fromolewka olewka viakudlaty kudlaty

czarne-lustro:

Jesli mnie potrzebujesz, zadzwon do mnie. Nie martw sie tym, że spie, nawet jeśli mam własne problemy, albo nawet jeśli jestem na Ciebie bardzo zła. Jeśli mnie potrzebujesz, czy chcesz ze mną porozmawiać, ja zawsze będę dla Ciebie. Nieważne jak duży, albo mały jest Twój problem, Ja Tutaj Jestem.

partyhardorgtfo
6253 c53d 500

edgeofsensuality:

This…I will always repost this…that hug just says it all.

big warm hugs @edgeofsensuality

Reposted fromamatore amatore viaPoranny Poranny
partyhardorgtfo
5100 c9af
Reposted fromkudlaty kudlaty viaPoranny Poranny
5218 c906
Reposted fromkostuchna kostuchna viadivi divi
partyhardorgtfo
7611 8ae7 500
Reposted fromoutoflove outoflove
partyhardorgtfo
1980 d556 500
Reposted fromtichga tichga viadivi divi
9983 180e 500

qajda:

This is how my restaurant would look like

Reposted fromFalka-invincible Falka-invincible viadivi divi
partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl