Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2016

partyhardorgtfo
8877 8f6c 500
Reposted fromlovemyself lovemyself viashockley shockley
partyhardorgtfo
grafika eleven, me, and stranger things
Reposted fromweightless weightless
partyhardorgtfo
A wczoraj leżąc już w łóżku chciałam, żebyś był. Żebyś był tak, jak jest poduszka.
— codziennie chcę
Reposted fromchocoway chocoway vianotenough notenough
partyhardorgtfo
Po co się do kogoś przywiązywać, skoro i tak się tę osobę straci?
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotenough notenough
partyhardorgtfo

soup userscript request

a "did i repost this already?" script. it would check the original post for reposts of mine, once i hover the repost button. perhaps it gets a green underline if i didn't repost it or something like that..
Reposted fromeveryone everyone viaandrewmyles andrewmyles
partyhardorgtfo
7321 1bc6 500
Reposted fromsiara siara viachodznapiwo chodznapiwo
partyhardorgtfo
5410 40dd 500

scrollingvaguelydownwards:

theneverendingdrums:

popcornmassacre:

ugh summer

look at my awful tan line

image

 #sinful

stop the maths jokes guys, cos they’re not funny

Reposted fromdavid-10inch david-10inch viaandrewmyles andrewmyles
partyhardorgtfo
8203 aa5a 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viaandrewmyles andrewmyles
partyhardorgtfo
6148 997b
Reposted frombukazla bukazla viaugly-or-ugly ugly-or-ugly
partyhardorgtfo
8589 3495
Reposted fromugly-or-ugly ugly-or-ugly
partyhardorgtfo
8599 d649
Reposted fromugly-or-ugly ugly-or-ugly
partyhardorgtfo
3493 3e1b
POLAND actually STRONG
Reposted fromkelu kelu viaMagoryan Magoryan
partyhardorgtfo
 a w środku czuła, jak zamiast serca rosła w niej wielka czarna dziura.
Reposted fromsmokingtime smokingtime
partyhardorgtfo
5495 7e1f
partyhardorgtfo
6028 33f2
Reposted frommef2106 mef2106 viaMrrruk Mrrruk
partyhardorgtfo
5889 c686
Reposted fromhotfox hotfox viaMrrruk Mrrruk
partyhardorgtfo
Wyciszysz się do tego stopnia, że twojemu sercu przestanie zależeć na biciu, a płucom na oddychaniu.
— Beth Revis - W otchłani
partyhardorgtfo
Ludzie dochodzą do siebie miesiącami, tysiące razy tracąc wiarę i nadzieję, i zamęczając najbliższych(...) Niektórzy upadają tak boleśnie, że potem muszą od nowa uczyć się chodzić. I czasami już zawsze kuśtykają. 
— Jarosław Grzędowicz-Księga jesiennych demonów
Reposted fromlovvie lovvie viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl