Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2016

partyhardorgtfo
Czy kiedyś będzie bolało mniej?
— 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
partyhardorgtfo
1226 e294
Reposted fromcherymoya cherymoya vialefu lefu
4549 c07f 500

fragilebonesbroken:

blowmeforpoptarts:

I felt it would be indecent to let her roam the house naked.

That’s fucking adorable.

Reposted fromRain-Flower Rain-Flower vialefu lefu
partyhardorgtfo
Play fullscreen
A w sercu na dnie...
Reposted fromstrzepy strzepy
partyhardorgtfo
8814 f42a
My Princess, my Queen.

December 08 2016

partyhardorgtfo
partyhardorgtfo
Lubię, jak Twoje ciało tuli mnie do snu..
— znalezione
Reposted fromthesmajl thesmajl vianowaczi nowaczi
partyhardorgtfo
3445 bd36
Reposted fromSexyMrT SexyMrT viamef2106 mef2106
partyhardorgtfo
1187 5766
Reposted fromdepth depth viamef2106 mef2106
partyhardorgtfo
Miłość łatwo rozpoznać po czynach, po tym jak druga osoba cię traktuje, w jaki sposób się do ciebie wyraża. Kiedy jesteś chory i ten drugi człowiek dba o ciebie, robi herbatę z cytryną, miodem i sokiem malinowym, przynosi chusteczki, przykrywa kocykiem, to jest to miłość troskliwa i opiekuńcza. Kiedy potrzebujesz się wyżalić, wygadać, to ten ktoś jest obok i pozwala ci się wypłakać na swoim ramieniu, wysłuchuje cię tyle, ile potrzeba, doradza w miarę swoich możliwości, jest dla ciebie, to jest to miłość przyjacielska. Jeśli twoja druga połówka jest gotowa oddać za ciebie życie, bo często to powtarza, chwyta cię mocniej za rękę, kiedy spacerujecie po mieście ciemną nocą, przytula bardziej, gdy wie, że się boisz, to jest to miłość bezpieczna. Istnieje wiele takich miłostek, można by wymieniać w nieskończoność, ale wiedz, że jeśli trafiłeś na człowieka, który obdarza cię każdym z takich uczuć, to znalazłeś prawdziwy skarb. Masz kogoś, dla kogo jesteś bardzo ważny. Nie wątp w to.
— "Każdy jest dla kogoś ważny" http://mozeznajdziemysiebieznow.blogspot.com
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
partyhardorgtfo
7189 7c32 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viasuben suben
partyhardorgtfo
Reposted frompjoter pjoter
7135 66b7 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaBalladyna Balladyna
partyhardorgtfo
Chwyć ją za tyłek i powiedz, że jest tylko Twoja
— bardzo tego chce
Reposted fromchceuciec chceuciec viaBalladyna Balladyna
4916 ec80
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaKrisi Krisi
9856 62f2
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaKrisi Krisi
partyhardorgtfo
1080 d3d0 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaKrisi Krisi
partyhardorgtfo
8868 2d6b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaKrisi Krisi
partyhardorgtfo
"W dobrym małżeństwie:
1. Nigdy nie jesteśmy za starzy, aby trzymać się za ręce.
2. Pamiętamy, by powiedzieć "kocham cię" przynajmniej raz dziennie.
3. Nigdy nie idziemy spać w gniewie.
4. Mamy wspólne wartości i cele w życiu.
5. Razem stawiamy czoło przeciwnościom losu.
6. Wyrażamy uznanie, gdy druga osoba odniesie sukces.
7. Staramy się szybko wybaczyć i zapomnień wzajemne urazy.
8. Pozwalamy drugiej osobie być sobą i rozwijać to, co jest dla niej ważne.
9. Zalety partnera powiększamy, a wady pomniejszamy.
10. Nie tylko wybieramy sobie za partnera odpowiednią osobę. Jesteśmy sami odpowiednią osobą dla swojego partnera."
~ Ewa Woydyłło – Buty szczęścia
Reposted fromdelain delain
partyhardorgtfo
1299 03e1
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaKrisi Krisi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl