Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2016

partyhardorgtfo
2364 8638 500
Reposted byolccManateaPrzygnebionaPicki91
partyhardorgtfo
    zrób mi jakąś krzywdę.
    chcę poczuć.
    mocniej.
    ostrzej.
    dobitniej.
    chcę wiedzieć.
    czuć.
    że jestem dla ciebie nikim.
— Żulczyk ... jak zwykle w punkt
partyhardorgtfo
1173 6d69 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaApch Apch
partyhardorgtfo
5102 ec8d 500
Reposted fromPanMru PanMru viapoziomki poziomki
partyhardorgtfo
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaApch Apch
partyhardorgtfo
partyhardorgtfo
Reposted frompjoter pjoter
partyhardorgtfo
grafika amor, love, and bed
Reposted fromweightless weightless viajoannna joannna
partyhardorgtfo
2169 8e9d 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk
partyhardorgtfo
Lgnę do ludzi i im nie otwieram. Nieraz otwieram i żałuję.
— Miron Białoszewski
Reposted fromsecretoflife secretoflife viadelain delain
partyhardorgtfo
2911 732d
Reposted fromthedevilstears thedevilstears viawordshurt wordshurt
partyhardorgtfo
2176 02dc
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasunshines4me sunshines4me
partyhardorgtfo
1778 e152
partyhardorgtfo
partyhardorgtfo
3945 2b13
partyhardorgtfo
6609 79d1
Reposted fromscorpix scorpix vianiskowo niskowo
partyhardorgtfo
1402 e4d2 500
Reposted fromonakochago onakochago
partyhardorgtfo
6382 0986
partyhardorgtfo
Reposted frommr-absentia mr-absentia
partyhardorgtfo
Reposted frommr-absentia mr-absentia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl