Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

partyhardorgtfo
Aug 8
Add this event to a calendar application
Napisałabym do Ciebie, ale po co?
Żeby dowiedzieć się, że u Ciebie zajebiście, a na Twoje pytanie "co u Ciebie?" odpowiedzieć, że leżę w łóżku całymi dniami rozdrapując skórę paznokciami, bo mam depresję i nie mogę spać?
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutoflove outoflove
partyhardorgtfo
To smutne kiedy rozpada się przyjaźń i sam nie wiesz dlaczego, bo nie pokłóciliście się ale po prostu nie umiecie już rozmawiać jak kiedyś.
- Autor nieznany
— cholernie smutne...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaPoranny Poranny
partyhardorgtfo
Reposted fromvaporous vaporous viaPoranny Poranny
partyhardorgtfo

August 07 2017

partyhardorgtfo
Zawsze trzeba pamiętać kto był, gdy nikogo nie było.
Reposted fromcharming charming viaAng3ll Ang3ll
8368 145e 500
partyhardorgtfo
partyhardorgtfo
partyhardorgtfo
6669 a8d2 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaamie amie
partyhardorgtfo
8688 739f 500
Reposted fromtfu tfu viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
partyhardorgtfo
9491 7bd6
Reposted fromPoranny Poranny
partyhardorgtfo
Reposted fromgruetze gruetze vianiskowo niskowo
partyhardorgtfo
Tylko ja mogę tęsknić za kimś, kogo praktycznie nie znam.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
partyhardorgtfo
partyhardorgtfo
partyhardorgtfo
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viahemsbeach hemsbeach
partyhardorgtfo
Reposted frombluuu bluuu viaBalladyna Balladyna
8652 ee21 500

goodreadss:

Blue Water Lilies, Monet, c. 1917

7053 da39 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl