Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

3415 c808
Reposted fromzprycaz zprycaz viadivi divi
Wiesz co?
Boje się, bardzo.
— (via k-omplikacje)
Reposted fromdivi divi
1386 4eb6 500
Reposted fromdivi divi
1377 cdf0
Reposted fromdivi divi
1373 2b5d 500
Reposted fromdivi divi
1371 88b7

neckkiss:

Rupi Kaur 

(via weheartit)

Reposted fromdivi divi
4300 cc88
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadivi divi
1839 f60f 500

amazon-official:

fishbug:

SAY NO

SAY YES

TO DRUGS

TO PIZZA

sounds like the lyrics to a punk song written by someone with a netflix subscription

Reposted fromstfn stfn viadivi divi
partyhardorgtfo
4902 d62c
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viadivi divi
9128 aeda
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viadivi divi
5521 b32b 500
partyhardorgtfo
Reposted fromgruetze gruetze viadivi divi
partyhardorgtfo
Kocham cię po prostu,
kocham nieskończenie,
kocham cię najpiękniej,
bo przez zapatrzenie.
— Maanam, "Zapatrzenie"
Reposted fromcudoku cudoku viadivi divi
partyhardorgtfo
6052 e474
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viadivi divi
7868 705a 500

reserve:

he help

Reposted fromkyojin kyojin viadivi divi
partyhardorgtfo
6691 3278 500
Reposted fromtfu tfu viadivi divi
partyhardorgtfo
Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o tobie w każdej sekundzie dnia, ale da ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż może dać. Uśmiechaj się kiedy cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma
— Bob Marley
partyhardorgtfo
6360 4b06 500
Reposted fromlordfish lordfish viadivi divi
partyhardorgtfo

Milczymy, by nie pogorszyć sprawy. Tracimy szanse nic nie mówiąc.

Reposted frombomdia bomdia viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl