Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2019

partyhardorgtfo
4826 3b30 500
Reposted fromhagis hagis viadygoty dygoty

February 24 2019

partyhardorgtfo
partyhardorgtfo
Najgorzej jest nocą, podobno, przynajmniej kiedyś tak przeczytałem. Nie jest to prawda. Bo pewne niepokojące myśli nie znają dnia i godziny. Mogą przyjść o każdej porze. Najczęściej w niedzielne popołudnie, ale tutaj nie ma zasady. Nocą co najwyżej czujesz chłód, ale nie taki zwykły, żadne tam ciarki na plecach czy gęsią skórkę. Ten chłód wychodzi z wewnątrz, a nie zaczyna od lizania skóry. Ten chłód zaczyna się głęboko w kręgosłupie i promieniuje na zewnątrz. Koc do zimowej kołdry nie pomoże,  może go zabić tylko gorąca kąpiel. Gdy leży się w tak gorącej wodzie, że od wilgoci w powietrzu ciężko jest oddychać a po czole spływa pot. Chyba, że to dzisiejsza noc. Dzisiaj i to nie pomaga na ten sopel lodu którym stał się mój kręgosłup.
— pierwsza w nocy.
Reposted fromPoranny Poranny
partyhardorgtfo
2267 737f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
partyhardorgtfo
partyhardorgtfo
1826 8aa1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via12czerwca 12czerwca
partyhardorgtfo
partyhardorgtfo
8759 92fa 500
Reposted frompampunio pampunio viaPoranny Poranny
partyhardorgtfo
6590 d924 500
Reposted fromsoftboi softboi via12czerwca 12czerwca
partyhardorgtfo
4127 03ed
Reposted fromLookrecja Lookrecja viapiehus piehus
partyhardorgtfo
6281 5739 500
Laura Makabresku
Reposted fromPoranny Poranny
0974 1565 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaPoranny Poranny
partyhardorgtfo
Reposted fromPoranny Poranny
partyhardorgtfo
chciałabym Ciebie tutaj
— najlepiej dziś. teraz.
Reposted fromaisajo aisajo viatarczyn tarczyn
partyhardorgtfo
6615 b6f0
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
partyhardorgtfo
3132 0d25 500
Reposted fromjanka89 janka89 viadivi divi
partyhardorgtfo
0272 057e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadivi divi
partyhardorgtfo
7311 abb9 500
Reposted fromMadristas Madristas viadivi divi
partyhardorgtfo
Nie miałam nikogo, do kogo mogłabym się zwrócić, ani miejsca, które mogłabym nazwać domem.
— Ewa Pirce
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadivi divi
partyhardorgtfo
9822 d1c9 500
Reposted fromv2px v2px viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl